ورود کاربران

اعلام حداقل دستمزد سال 91 کارگران + خبر تکمیلی:جزئیات کامل نحوه افزایش

نام و نام خانوادگی: صداي ميانه

این نویسنده 390 مطلب نوشته است

 

 

عضو شورای عالی کار گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 براساس مصوبه شورای عالی کار 389 هزار و 754 تومان به اضافه 35 هزار تومان بن تصویب شد

خبرگزاری فارس: حداقل دستمزد سال 91 کارگران 389 هزار و 754 تومان + 35 هزار تومان بن

 بهزاد کهندانی در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به جلسه عصر امروز شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 91 کارگران، اظهارداشت: با توجه به بررسی پیشنهادات و چانه زنی میان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در نهایت حداقل دستمزد کارگران 389 هزار و 754 تومان با 18 درصد افزایش نسبت به سال قبل تصویب شد.

 وی ادامه داد: همچنین پرداخت بن کارگری به میزان 35 هزار تومان در ماه به تصویب رسید.

 براین اساس آخرین پیشنهاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار افزایش 40 تا 42 درصدی و نیز کارفرمایان در 10 درصد برای دستمزد سال آینده بود.

 به گزارش فارس، براساس مصوبه شورای عالی کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران با افزایش 9 درصدی 330 هزار 340 تومان تعیین شده بود.

 

خبر تکمیلی

بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مزد ۹۱ کارگران را منتشر کرد.

به گزارش مهر، در بخشنامه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان، کارگران) در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
۱- از اول سال ۱۳۹۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۲۹۰۰ ریال ( یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۷ درصد مزد ثابت با مزد مبنا(موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال (یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال) بندر یک کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۱ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۵۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۰ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک ان حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و ئموقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه ۳۵۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد شد.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۱ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار

در همین حال، در دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ماه ۹۰ شورای عالی کار درباره کارگران کارمزدی دائم و موقت که با امضای اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده، آمده است: در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۱ شورای عالی کار، نحوه اجرای بخشنامه مذکور درباره کارگران کارمزدی به شرح ذیل است:

۱ - نحوه اعمال ۷ درصد افزایش بند یک بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۹۱ ( به نسبت آخرین کارمزد در سال ۹۰ ) در مورد کلیه کارگران کارمزدی ( اعم از موقت یا دائم ) به ماخذ ۷ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز باید ۷ درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۷ درصد افزایش خواهد شد. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یک بخشنامه

علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال دیگر افزایش خواهد یافت و درصورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت درمورد آنان برقرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغییر مزد کمتر از ۱۲۹۹۰۰ ریال در روز شود، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۲۹۹۰۰ ریال خواهد بود.

۳ - اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران مزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

Comments  

#19 مسکن مهری انجمن صنفی کارگران » 1391-01-22 23:31

نقل کردن کارگران عضو تعاونی مسکن انجمن صنفی مهر کارگران:
آقای خلفاپور با سلام اگر واقعا پیگیر این قضیه هستید به وضع اسفبار تعاونی مسکن کارگران انجمن صنفی کارگران میانه ‌نیز رسیدگی کنید نزدیک شش 6 سال است هنوز خبری از تکمیل و تحویل واحدهای این تعاونی به اعضایش نیست چندین بار اعضای تعاونی را مجبور به اخذ وامهای سنگین نموده اند وچندین میلیون تومان نیز نقدی از هر کدام از اعضا گرفته اند ولی به هر بهانه ای بازهم از اعضا پول مطالبه می کنند ، چرا در این میانه هیچ مسئولی نیست به داد کارگران و خانواده های آنان برسد که گرفتار این تعاونی و اعضای کم تجربه آن شده اند ضمنا یکی دو نفر نیز بنام آقای ... و خانم در دفتر تعاونی واقع در ...ساختمان ... ‌ طبقه دوم گذاشته اند که هر عضو این تعاونی که برای اعتراض به آنجا مراجعه می کند با سفسطه بافی و پرخاش و داد و همواره مراجعین را دست از پا درازتر و یا با وعده و وعید به چند سال دیگر هدایت و از تعاونی بیرونش ‌می کنند .
.

*****
چرا خبری نشد ؟ آیا باز هم در فرمانداری بی توجه به موضوع مهمی چون مسکن مهر ! شده اند ؟
+2+−
مسکن مهری انجمن صنفی کارگران
مسکن مهری انجمن صنفی کارگران

#18 مهدی » 1391-01-05 13:51

خیلی از کارفرماها همون پایه حقوق سال 90 رو هم اجرا نکردند و برای کارگران پایه حقوق سیصدهزار تومان را محاسبه کردند.
+3+−
مهدی
مهدی

#17 خداحافظ » 1391-01-03 11:59

با اين وضع حق دارن كه يه عده از كشور فرار مي كنند ...
+7+−
خداحافظ
خداحافظ

#16 اسماعیل » 1390-12-27 00:52

نقل کردن طاهر نائبي:


چرا، نقدی و غیر نقدی فرق می کند ، وقتی نقدی پرداخت می شود یا هر ساله می گوییم این مقدار افزایش حقوق داریم ، یک نوع بار روانی در جامعه ایجاد می شود ، باید طرف دیگر را نیز در نظر بگیریم که تورم ناشی از فشار هزینه به علت افزایش هزینه چه ضربه ای را می زند ، اگر نیروی کار در خواست افزایش دستمزد کند ، به علت عدم توان کارفرما ، باعث کاهش اشتغال و تولید می شود .
دولت می تواند با خرید همان کالاهایی که روی دست تولید کنندگان مواد غذایی مانده ،با یک تیر دو نشان بزند، هم بخشی از نیاز طبقه ضعیف جامعه را تامین می کند ، هم تولید را به چرخه می اندازد .
در این حالتی که عرض شد ، تقاضا کننده دولت است و راهکارهایی وجود دارد که این عرضه و تقاضا را با تولید مناسب به تعادل برساند ، همانطور که در زمان کالاهای کوپنی شاهد افزایش قیمت ها نیستیم زیرا که کنترل کننده دولت است .
تقریبا اشاره کردید ، تورم در ایران از نوع ساختاری هست که به خاطر وضعیت ساختار اقتصادی،سیاسی ،فرهنگی و... ست .


اگر افزایش حقوق با نرخ تورم مناسب باشد و سیاست های کلان اقتصادی درست باشند و درست اجرا شوند بازار مسیر طبیعی خود را خواهد پیمود ولی دخالت نابجای دولت و افزایش مخارج دولت شاید بتواند مسکنی باشد بر بحران های اقتصاد ولی کارایی زیادی نخواهد داشت و دردی که حس نشود درمان هم نخواهد شد و هر روز حادتر خواهد شد. اقتصاد کوپنی و اقتصاد دستوری هیچگاه رشد اقتصادی را نتیجه نمی دهد. شوروی سابق نمونه بارز تفکر اقتصادی چپ و اقتصاد دستوری است. مشکل در اینجا نه کارگری است که طالب افزایش حقوق است و نه کارفرمایی که برای جبران هزینه های تولید خواهان افزایش قیمت بلکه مشکل خود دولت است و تا وقتی که دولت دست از فرافکنی برندارد مشکل همچنان باقی خواهد ماند.
+2+−
اسماعیل
اسماعیل

#15 طاهر نائبي » 1390-12-26 22:15

نقل کردن همشهری:

*******************
چرا هیچ خبری از جوابگویی مسئولین میانه نیست اداره تعاون و فرمانداری کجایند ؟

چرا خبری هست ، خلفاپور آخرین هشدار را دادند ،برای آگاهی بیشتر لطفا به لینک زیر در صدای میانه مراجعه کنید :


www.vom.ir/.../
0+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#14 همشهری » 1390-12-26 22:11

نقل کردن طاهر نائبي:


حقیقت این است که خودم چند نفر را می شناسم که مبالغ بالای 7-8میلیون پرداخت کرده اند ولی تا به امروز صاحب خانه نشده اند .
عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد ، همه افراد نمی توانند این مبالغ را جمع کرده و به تعاونی ها بدهند ، مسکن مهری که قرار بود با حداقل هزینه برای مردم تمام شود ، می بینیم که تا 10 میلیون تومان هم از مردم می گیرند و هنوز تحویل نداده اند .
حساب کنید تو این چند سال بهره و هزینه فرصتی که از این مبالغ از دست رفته است .

*******************
چرا هیچ خبری از جوابگویی مسئولین میانه نیست اداره تعاون و فرمانداری کجایند ؟
+5+−
همشهری
همشهری

#13 طاهر نائبي » 1390-12-26 22:04

نقل کردن اسماعیل:


فرق زیادی نمی کند حقوق نقدی پرداخت شود و یا قسمتی از آن به صورت بن خرید پرداخت شود در هر صورت تقاضایی برای اقلام خوراکی وجود دارد و در صورت جوابگو نبودن عرضه افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود ولی مساله ای که اینجاست سیاست های غلط چند ساله و تفکرات چپ حاکم بر اقتصاد ایران و در نتیجه دولتی بودن و افزایش بی رویه نقدینگی در جامعه که منجر به افزایش تورم شده است و مساله حاد در اینجاست که این تورمصرفا طبیعی و معلول عدم تقابل عرضه با تقاضا نیست بلکه بیشتر ساختاری و در نتیجه افزایش هزینه های تولید در سایه همان سیاست های اشتباه دولت و افزایش هزینه های تولید و ریسک سرمایه گذاری برای بخش خصوصی است. ما در ایران شاهد رکود تورمی هستیم که حکایت از افزایش نرخ بیکاری توام با افزایش تورم دارد. از اینروست که دولت با خرج دلارهای نفتی در جهت واردات بی رویه اقلام مصرفی از جمله مواد غذایی مانند جمله تخم مرغ چینی در مقاطعی می خواهد اثرات شدید تورمی ناشی از سیاست هایش را مهار کرده تا مردم به بهای تعطیلی صنایع داخلی و افزایش بیکاری کمتر تورم را احساس نمایند.
در هر صورت بخش های مختلف اقتصاد زنجیر وار به هم متصل هستند و تاثیرات متقابل بر هم دارند و مشکل در بخشی اثری شبیه اثر شلاق چرمی یا اثر گلوله برفی بر سایر بخش ها دارد.

وقتی کارگران می گویند که راضی هستند حقوق چند سال قبل را دریافت نمایند در صورتی که قیمت ها هم همان باشد همان شکاف بین تورم و افزایش حقوق به نفع تورم را تایید می کند وخاطر نشان می کند که دیگر در عصر اطلاعات آن توهم پولی معروف کینز صادق نیست و سیاست اقتصادی باید به سمت اقتصاد آزادتر و لیبرال تر حرکت نماید. در هر صورت اقتصاد در شرایط تنش سیاسی رشد چندانی نمی کند آن هم در دهکده جهانی و جهانی شدن امروزی!!!!


چرا، نقدی و غیر نقدی فرق می کند ، وقتی نقدی پرداخت می شود یا هر ساله می گوییم این مقدار افزایش حقوق داریم ، یک نوع بار روانی در جامعه ایجاد می شود ، باید طرف دیگر را نیز در نظر بگیریم که تورم ناشی از فشار هزینه به علت افزایش هزینه چه ضربه ای را می زند ، اگر نیروی کار در خواست افزایش دستمزد کند ، به علت عدم توان کارفرما ، باعث کاهش اشتغال و تولید می شود .
دولت می تواند با خرید همان کالاهایی که روی دست تولید کنندگان مواد غذایی مانده ،با یک تیر دو نشان بزند، هم بخشی از نیاز طبقه ضعیف جامعه را تامین می کند ، هم تولید را به چرخه می اندازد .
در این حالتی که عرض شد ، تقاضا کننده دولت است و راهکارهایی وجود دارد که این عرضه و تقاضا را با تولید مناسب به تعادل برساند ، همانطور که در زمان کالاهای کوپنی شاهد افزایش قیمت ها نیستیم زیرا که کنترل کننده دولت است .
تقریبا اشاره کردید ، تورم در ایران از نوع ساختاری هست که به خاطر وضعیت ساختار اقتصادی،سیاسی ،فرهنگی و... ست .
+1+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#12 اسماعیل » 1390-12-26 21:34

نقل کردن طاهر نائبي:


ما می آییم نقدینگی را در جامعه افزایش می دهیم به انحای مختلف ،مثلا با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و همین مسئله باعث می شود تا پول های سرگردان وارد بازار ارز و طلا و ... می شود .
در این مواقع فقط اقشار آسیب پذیر مثل کارگران ، ضربات بدی می خورند .
این هم اشتباه است که سالانه فقط حقوق کارگران را افزایش دهیم تا نقدینگی باز هم افزایش یابد ، راهکاری که میشود ارائه داد این است که دولت به جای پول بن خرید کالا و خوراک به کارگران بدهد ، در این صورت هم فشار کمی بر کارفرما وارد می شود و هم کارگر راضی ست .
مهم ترین حسن این کار این خواهد بود که تولیدات داخلی رونق می گیرد . برنج ،شکری که در انبارها مانده و فاسد می شود نیز وارد چرخه شده و تولید رونق می گیرد .
اگر فیش های حقوق کارگران را دیده باشید ، نوشته حق خواربار 400 ريا ل ، آیا با 400 می شود یک کلوچه یا بیسکویت خرید ؟

پس با افزایش نقدی حقوق کارگران ،این قشر ضربات بیشتری می بیند ، همانطور که کارگران می گویند ، راضی هستیم حقوق چند سال پیش را بگیریم ولی قیمت ها همان باشد .


فرق زیادی نمی کند حقوق نقدی پرداخت شود و یا قسمتی از آن به صورت بن خرید پرداخت شود در هر صورت تقاضایی برای اقلام خوراکی وجود دارد و در صورت جوابگو نبودن عرضه افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود ولی مساله ای که اینجاست سیاست های غلط چند ساله و تفکرات چپ حاکم بر اقتصاد ایران و در نتیجه دولتی بودن و افزایش بی رویه نقدینگی در جامعه که منجر به افزایش تورم شده است و مساله حاد در اینجاست که این تورمصرفا طبیعی و معلول عدم تقابل عرضه با تقاضا نیست بلکه بیشتر ساختاری و در نتیجه افزایش هزینه های تولید در سایه همان سیاست های اشتباه دولت و افزایش هزینه های تولید و ریسک سرمایه گذاری برای بخش خصوصی است. ما در ایران شاهد رکود تورمی هستیم که حکایت از افزایش نرخ بیکاری توام با افزایش تورم دارد. از اینروست که دولت با خرج دلارهای نفتی در جهت واردات بی رویه اقلام مصرفی از جمله مواد غذایی مانند جمله تخم مرغ چینی در مقاطعی می خواهد اثرات شدید تورمی ناشی از سیاست هایش را مهار کرده تا مردم به بهای تعطیلی صنایع داخلی و افزایش بیکاری کمتر تورم را احساس نمایند.
در هر صورت بخش های مختلف اقتصاد زنجیر وار به هم متصل هستند و تاثیرات متقابل بر هم دارند و مشکل در بخشی اثری شبیه اثر شلاق چرمی یا اثر گلوله برفی بر سایر بخش ها دارد.

وقتی کارگران می گویند که راضی هستند حقوق چند سال قبل را دریافت نمایند در صورتی که قیمت ها هم همان باشد همان شکاف بین تورم و افزایش حقوق به نفع تورم را تایید می کند وخاطر نشان می کند که دیگر در عصر اطلاعات آن توهم پولی معروف کینز صادق نیست و سیاست اقتصادی باید به سمت اقتصاد آزادتر و لیبرال تر حرکت نماید. در هر صورت اقتصاد در شرایط تنش سیاسی رشد چندانی نمی کند آن هم در دهکده جهانی و جهانی شدن امروزی!!!!
+1+−
اسماعیل
اسماعیل

#11 طاهر نائبي » 1390-12-26 16:29

نقل کردن اسماعیل:این را هم باید خاطر نشان کرد که افزایش 18 درصدی در مقابل نرخ تورم 22% (نرخی که رسما اععلام شده است)هنوز 4% جا دارد تا قدرت خرید کارگران را تقریبا حفظ کند!!!!


ما می آییم نقدینگی را در جامعه افزایش می دهیم به انحای مختلف ،مثلا با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و همین مسئله باعث می شود تا پول های سرگردان وارد بازار ارز و طلا و ... می شود .
در این مواقع فقط اقشار آسیب پذیر مثل کارگران ، ضربات بدی می خورند .
این هم اشتباه است که سالانه فقط حقوق کارگران را افزایش دهیم تا نقدینگی باز هم افزایش یابد ، راهکاری که میشود ارائه داد این است که دولت به جای پول بن خرید کالا و خوراک به کارگران بدهد ، در این صورت هم فشار کمی بر کارفرما وارد می شود و هم کارگر راضی ست .
مهم ترین حسن این کار این خواهد بود که تولیدات داخلی رونق می گیرد . برنج ،شکری که در انبارها مانده و فاسد می شود نیز وارد چرخه شده و تولید رونق می گیرد .
اگر فیش های حقوق کارگران را دیده باشید ، نوشته حق خواربار 400 ريا ل ، آیا با 400 می شود یک کلوچه یا بیسکویت خرید ؟

پس با افزایش نقدی حقوق کارگران ،این قشر ضربات بیشتری می بیند ، همانطور که کارگران می گویند ، راضی هستیم حقوق چند سال پیش را بگیریم ولی قیمت ها همان باشد .
+3+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#10 طاهر نائبي » 1390-12-26 16:20

نقل کردن کارگران عضو تعاونی مسکن انجمن صنفی مهر کارگران:
آقای خلفاپور با سلام اگر واقعا پیگیر این قضیه هستید به وضع اسفبار تعاونی مسکن کارگران انجمن صنفی کارگران میانه ‌نیز رسیدگی کنید نزدیک شش 6 سال است هنوز خبری از تکمیل و تحویل واحدهای این تعاونی به اعضایش نیست چندین بار اعضای تعاونی را مجبور به اخذ وامهای سنگین نموده اند وچندین میلیون تومان نیز نقدی از هر کدام از اعضا گرفته اند ولی به هر بهانه ای بازهم از اعضا پول مطالبه می کنند ، چرا در این میانه هیچ مسئولی نیست به داد کارگران و خانواده های آنان برسد که گرفتار این تعاونی و اعضای کم تجربه آن شده اند ضمنا یکی دو نفر نیز بنام آقای ... و خانم در دفتر تعاونی واقع در ...ساختمان ... ‌ طبقه دوم گذاشته اند که هر عضو این تعاونی که برای اعتراض به آنجا مراجعه می کند با سفسطه بافی و پرخاش و داد و همواره مراجعین را دست از پا درازتر و یا با وعده و وعید به چند سال دیگر هدایت و از تعاونی بیرونش ‌می کنند .
**************************
از جناب آقای نایبی نیز که خودشان حامی قشر زحمت کش کارگران هستند خواهشمندیم این موضوع را به گوش مسئولین منطقه و استان و حتی کشور نیز برسانند .


حقیقت این است که خودم چند نفر را می شناسم که مبالغ بالای 7-8میلیون پرداخت کرده اند ولی تا به امروز صاحب خانه نشده اند .
عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد ، همه افراد نمی توانند این مبالغ را جمع کرده و به تعاونی ها بدهند ، مسکن مهری که قرار بود با حداقل هزینه برای مردم تمام شود ، می بینیم که تا 10 میلیون تومان هم از مردم می گیرند و هنوز تحویل نداده اند .
حساب کنید تو این چند سال بهره و هزینه فرصتی که از این مبالغ از دست رفته است .
+8+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#9 ناديه سلطاني » 1390-12-26 15:30

10 تومن 10 تومن میاد روی هزینه ها ، 1 تومن 1 تومن میاد روی حقوق ها. هر روز سفره ها کوچکتر و سبکتر می شود
+11+−
ناديه سلطاني
ناديه سلطاني

#8 اسماعیل » 1390-12-26 15:12

نقل کردن مرتضي دانيالي:

با یورو می توان با کشورهای دیگر هم مقایسه کرد. یک کارگر ترکیه ای الان 600 یورو می گیرد که چهار برابر کارگر ایرانی می شود.


بله می توان مقایسه کرد ولی هنگام مقایسه باید بین دو طرف مقایسه مقیاسی برابر باشد در اینجا بحث بر سر نرخ حداقل دستمزد اعلام شده توسط دولت می باشد که باید با نرخ حداقل دستمزد ارائه شده توسط دولت ترکیه برای کار 40 ساعت هفتگی و افراد بزرگسال (بالای 23 سال) که برابر 701.10 لیر جدید ترکیه برابر با 297.582 یورو می باشد، مقاسیه شود البته اگر شرایط برای حداقل حقوق اعلام شده ایران هم همان باشد. مقایسه این رقم با مقدار حداقل دستمزد ایران با احتساب نرخ یورو بازار که تقریبا 1000 تومن با نرخ بانک مرکزی اختلاف دارد نشانگر اختلاف تقریبا 148 یورویی با ترکیه است.
برای اطلاع بیشتر هم می توان این مقایسه را باچند کشور اروپایی دیگر هم انجام داد:
نرخ حداقل دستمزد ماهانه:
اتریش: 929 یورو
بلژیک: 1499 یورو
استونی: 290 یورو
فرانسه: 1398 یورو
یونان: 585 یورو
ایرلند:1499 یورو
کوزووو: 170 یورو
مقدونیه: 130 یورو
انگلیس: 1053 پوند = 1264 یورو

می توان مشاهده کرد که نرخ حداقل دستمزد در ایران در حدود کشورهایی مانند مقدونیه و کوزوووقرار دارد.

این را هم باید خاطر نشان کرد که افزایش 18 درصدی در مقابل نرخ تورم 22% (نرخی که رسما اععلام شده است)هنوز 4% جا دارد تا قدرت خرید کارگران را تقریبا حفظ کند!!!!
+3+−
اسماعیل
اسماعیل

#7 مرتضي دانيالي » 1390-12-26 14:06

نقل کردن اسماعیل:

بدون تبدیل تومن به یورو نمی شد این سوالات رو پرسید؟ مردم تومن را بهتر لمس می کنند تا یورویی که ندیده اند و می دونند این روزها 400 هزار تومن ارزش زیادی نداره و سال بعد قطعا ارزشش کمتر از الانش خواهد بود اما با این وجود وضعیت طوری شده که خیلی ها به داشتن کاری با این حقوق هم راضی هستند اگه پیدا بشه!

با یورو می توان با کشورهای دیگر هم مقایسه کرد. یک کارگر ترکیه ای الان 600 یورو می گیرد که چهار برابر کارگر ایرانی می شود.
+4+−
مرتضي دانيالي
مرتضي دانيالي

#6 اسماعیل » 1390-12-26 12:49

نقل کردن محمدصادق نائبی:
یعنی اگر واحد پولی ما یورو بود حقوق یک ماه کارگر فقط 150 یورو بود! آیا با 150 یورو می توان اجاره داد؟ غذا خورد؟ میوه خورد؟ مسافرت رفت؟ بچه را مدرسه فرستاد؟ لباس خرید؟


بدون تبدیل تومن به یورو نمی شد این سوالات رو پرسید؟ مردم تومن را بهتر لمس می کنند تا یورویی که ندیده اند و می دونند این روزها 400 هزار تومن ارزش زیادی نداره و سال بعد قطعا ارزشش کمتر از الانش خواهد بود اما با این وجود وضعیت طوری شده که خیلی ها به داشتن کاری با این حقوق هم راضی هستند اگه پیدا بشه!
+3+−
اسماعیل
اسماعیل

#5 محمدصادق نائبی » 1390-12-25 17:33

یعنی اگر واحد پولی ما یورو بود حقوق یک ماه کارگر فقط 150 یورو بود! آیا با 150 یورو می توان اجاره داد؟ غذا خورد؟ میوه خورد؟ مسافرت رفت؟ بچه را مدرسه فرستاد؟ لباس خرید؟
+6+−
محمدصادق نائبی
محمدصادق نائبی

#4 کارگران عضو تعاونی مسکن انجمن صنفی مهر کارگران » 1390-12-25 17:13

آقای خلفاپور با سلام اگر واقعا پیگیر این قضیه هستید به وضع اسفبار تعاونی مسکن کارگران انجمن صنفی کارگران میانه ‌نیز رسیدگی کنید نزدیک شش 6 سال است هنوز خبری از تکمیل و تحویل واحدهای این تعاونی به اعضایش نیست چندین بار اعضای تعاونی را مجبور به اخذ وامهای سنگین نموده اند وچندین میلیون تومان نیز نقدی از هر کدام از اعضا گرفته اند ولی به هر بهانه ای بازهم از اعضا پول مطالبه می کنند ، چرا در این میانه هیچ مسئولی نیست به داد کارگران و خانواده های آنان برسد که گرفتار این تعاونی و اعضای کم تجربه آن شده اند ضمنا یکی دو نفر نیز بنام آقای ... و خانم در دفتر تعاونی واقع در ...ساختمان ... ‌ طبقه دوم گذاشته اند که هر عضو این تعاونی که برای اعتراض به آنجا مراجعه می کند با سفسطه بافی و پرخاش و داد و همواره مراجعین را دست از پا درازتر و یا با وعده و وعید به چند سال دیگر هدایت و از تعاونی بیرونش ‌می کنند .
**************************
از جناب آقای نایبی نیز که خودشان حامی قشر زحمت کش کارگران هستند خواهشمندیم این موضوع را به گوش مسئولین منطقه و استان و حتی کشور نیز برسانند .
+7+−
کارگران عضو تعاونی مسکن انجمن صنفی مهر کارگران
کارگران عضو تعاونی مسکن انجمن صنفی مهر کارگران

#3 طاهر نائبي » 1390-12-25 17:05

نقل کردن MMAK:
امیدوار باش و از خداوند بخواهیم که از این بدتر نشود .

انشالله
+1+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#2 MMAK » 1390-12-25 10:37

امیدوار باش و از خداوند بخواهیم که از این بدتر نشود .
+3+−
MMAK
MMAK

#1 طاهر نائبي » 1390-12-24 16:53

سال 90 فشار زیادی به قشر کارگر وارد شد ، تورم رسمی بالای 20 درصد باعث ایجاد شکاف بین درآمد و هزینه های خانوارها شد .
جایی که افزایش حقوق کارگران 9 درصد بود و تورم ماهیانه افزایش می یافت ، زندگی را بر این قشر سخت تر کرد .
افزایش قیمت سکه ، دلار و... هم که غیر مستقیم بر رنگ سفره ها اثر گذاشت .
+9+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

اضافه کردن نظر